24
ژوئن

حضانت فرزند

حضانت چیست؟

 

مفهوم کلمه حضانت چیست؟ اگر بخواهیم آنرا به صورت ساده بیان کنیم به این صورت می‌باشد که حفظ و نگهداری از کودک و تلاش برای تعلیم و تربیت وی و پرورش جنبه های روحی و معنوی در کودک بر عهده شخصی است که حضانت کودک child-custody را برعهده دارد.
ماده 1168 قانون مدنی ایران در رابطه با حضانت، نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می داند. یعنی حضانت فرزند هم حق قانونی والدین است و می توانند برای کسب حضانت تلاش نمایند و هم تکلیف قانونی است. پدر و مادر نمی توانند از حضانت شانه خالی نمایند و بایستی مسئولیت بزرگ کردن و نگهداری از فرزند را بر عهده بگیرند.

حضانت فرزند

 

پس از طلاق و جدایی، زوجین می توانند در رابطه با مسئله حضانت توافق نمایند و دادگاه خانواده نیز براساس قانون درباره قبول یا رد توافق تصمیم می گیرد. برای مثال زمانی که زوجه در قبال بخشش مهریه با توافق زوج حضانت طفل را اخذ می کند، این توافق قابل قبول و لازم الاجرا است.
حضانت فرزندان که در مسئله طلاق میان زوجین مهم است در قانون مدنی و دیگر قوانین شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

 

حضانت فرزند چیست

 

قانون حضانت فرزند

 

براساس ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. هرچند در اجرای این ماده نیز صلاحیت مادر برای حضانت تا 7 سالگی مدنظر دادگاه قرار می گیرد و پس از آن حضانت بر عهده پدر قرار می گیرد. چنانچه پدر شرایط لازم برای گرفتن حضانت فرزند را نداشته باشد، مادر در اولویت برای کسب حضانت قرار می گیرد. مادر می تواند با همراهی وکیل تخصصی خانواده مدارک لازم برای عدم صلاحیت پدر در حضانت را به دادگاه ارائه نماید و درصورت واجد شرایط بودن خود حضانت را بر عهده می گیرد.

کارشناسان حقوقی

سن حضانت فرزند

 

پس از 7 سالگی حضانت قانونا بر عهده پدر فرزند می باشد، لیکن در صورت به وجود آمدن اختلاف میان والدین موضوع برای حل به دادگاه ارسال می شود.
دادگاه برای تعیین حضانت مصلحت فرزند را در نظر می گیرد. شرایط مالی و اجتماعی والدین و تمایل طفل برای ادامه زندگی به پدر یا مادر را بررسی و سپس رای صادر می نماید. نحوه گرفتن حضانت فرزند از جمله موارد مهم پس از جدایی زوجین است، بهترین راه حل برای حل این موضوع دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص طلاق و  وکیل خانواده می باشد.

 

شرایط گرفتن حضانت و نحوه گرفتن حضانت فرزند به چه صورت است؟

 

همانطور که در بالا اشاره شد، حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر و پس از با پدر است. پس از 7 سالگی در صورت درخواست مادر برای گرفتن حضانت دادگاه به حل مسئله می پردازد.
مسائلی مانند وضعیت مالی و وابستگی کودک، سلامت جسمی و روانی پدر یا مادر برای نحوه گرفتن حضانت فرزند در نظر گرفته می شود. برای مثال اعتیاد، ناتوانی مالی، جنون و … از جمله مواردی هستند که در شرایط گرفتن حضانت تاثیرگذار هستند.
فرزندان دختر تا 9 سالگی و فرزندان پسر تا 15 سالگی همراه با پدر یا مادر زندگی می کنند و پس از آن در رابطه با زندگی خود تصمیم گیری می نمایند.
ابوین، (پدر و مادر) طفل مکلف به نگهداری و مراقبت از فرزندان هستند و نمی توانند از این موضوع شانه خالی کنند.

نفقه طفل برعهده کیست؟

 

هزینه های زندگی فرزند با والدی است که حضانت وی را برعهده دارد. اگر حضانت با مادر باشد، دادگاه پدر را مکلف به پرداخت کمک هزینه هایی به مادر می کند. تکلیف به پرداخت هزینه به فرزند در صورتی بر عهده پدر یا مادر است که فرزند به آن محتاج باشد. نفقه طفل از نوع نفقه اقارب است.

حضانت طفل پس از فوت یکی از والدین برعهده کیست؟

 

در صورت فوت هر یک از والدین، حضانت فرزند به هرکدام که در قید حیات هستند، سپرده می شود. حتی اگر والد متوفی برای حضانت شخصی را مشخص کرده باشد، تاثیر ندارد و طبق قانون مدنی مسئله حل می شود.
در صورت فوت پدر و مادر، ولی قهری، (جد پدری یا وصی تعیین شده از سوی پدر یا جد پدری) حضانت طفل را برعهده می گیرد.

آیا ازدواج مجدد مادر از جمله موانع حضانت است؟

 

در گذشته ازدواج مجدد مادر موجب سلب صلاحیت وی برای حضانت فرزند می شد. اما امروز ازدواج مجدد مادر دلیل قطعی برای سلب حضانت نیست و رعایت مصلحت فرزند و در نظر گرفتن شرایط طفل نیز توصیه شده است.

 

حضانت فرزند

مطالب مفید: وکیل خانواده خوب برای گرفتن حضانت فرزند

 

 

 سلب حضانت 

 

نزدیکان طفل، قیم او یا رئیس حوزه قضایی با مشاهده شرایط زیر میتوانند درخواست سلب حضانت از دادگاه را ارائه نمایند؛
الف) اعتیاد شدید و آسیب زننده به الکل، قمار یا مواد مخدر.
ب) تمایل به فساد اخلاقی و فحشا.
پ) تشخیص پزشکی قانونی در رابطه با ابتلا به بیماری های روحی و روانی.
ت) اجبار و سوء استفاده از طفل به ورود در مشاغل غیر اخلاقی مانند گدایی، قاچاق و فساد.
ث) ضرب و جرح زیان آور و تکرار آن به نحوی که خارج از حدود تربیتی باشد.