وکیل اداره کار

وکیل اداره کار کیست؟

روابط میان کارگر و کارفرما همیشه دارای پیچیدگی هایی بوده و ناکافی بودن اطلاعات در رابطه با حقوق کارگر و کارفرما در مواردی منجر به ایجاد مشکلاتی شده است. کارفرمایانی که با توجه به نا آگاهی کارگران، حقوق کارگران را نادیده می گیرد و بالعکس کارگری که با علم به ناکافی بودن دانش حقوقی کارفرما در حال سوء استفاده از کارفرما است. نتیجه شرایطی است که قراردادهای کار بدون حضور وکیل اداره کار و یا دریافت مشاوره حقوقی از سوی وکیل وزارت کار متخصص می باشد.

 

وکیل اداره کار

 

♦ خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

 

وکیل اداره کار

 

کارگر و کارفرما بایستی نسبت به حقوق قانونی خود در قراردادها و شرایط فعالیت اطلاعات کافی داشته باشند، تا این ارتباط به خوبی آغاز شود و ادامه یابد.
وکیل اداره کار شخصی است با سابقه فعالیت غنی در حوزه اداره کار و قراردادهای کاری، دانش و آگاهی تخصصی در این زمینه و بهترین گزینه برای دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با اختلافات در رابطه میان کارگر و کارفرما است.
حضور وکیل اداره کار متخصص در جلسه انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما برای طرفین بسیار مفید خواهد بود و مانع از بروز مشکلات در رابطه با خواسته ها و حقوق طرفین می شود.
کارگاه ها و موسسات کوچک و بزرگ برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و رفع آن نیازمند حضور وکیل وزارت کار هستند تا با نظارت بر نحوه تنظیم قراردادها و فعالیت کارگاه پیش از ایجاد هر نوع مسئله جدی آن را برطرف کند.

کارفرما کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی که با درخواست وی کارگر و در ازای دریافت دستمزد کارفرما نامیده می شود. کارفرما به کارگر دستمزد پرداخت می کند و در قبال شرایطی که در قرارداد کار با کارگر منعقد می کند، متعهد به انجام است.
کارگاه متعلق به کارفرما می باشد و اداره کارگاه نیز بر عهده کارفرما است. در برخی موارد به علت حجم بالای کار و مسئولیت در کارگاه، این موضوع به نماینده یا نمایندگان کارفرما محول می شود. نماینده کارفرما در کارگاه راه ارتباطی میان کارگران و کارفرما است و مشکلات، مسائل و گزارش فعالیت های کارگاه را به اطلاع کارفرما می رساند.
مسئله قابل توجه در رابطه با نماینده کارفرما حوزه مسئولیتی وی است. نماینده کارفرما باید مطابق تعهدات کارفرما در برابر کارگران رفتار نماید و کارفرما مسئولیتی در قبال تعهدات خارج از قرارداد نماینده کارفرما ندارد. و تعهدات خارج از قرارداد نماینده کارفرما بر عهده نماینده است.
پیش از انعقاد هر نوع قراردادی کارفرما باید نسبت به تعهدات خود در رابطه با کارگر با وکیل اداره کار مشورت نماید. با رعایت مفاد قوانین مرتبط با اداره کار در هر صورت به وجود آمدن هر نوع مشکل کارفرما مسئولیتی ندارد، مگر زمانی که مسئولیت وی در قبال مسئله ثابت شود.

قوانین اداره کار در ایران

 

قانون کار مصوب سال 1369 که در سال های اخیر نیز اصلاحاتی به آن اضافه شده، به تعریف کارگر، کارفرما، قراردادهای کار و شرایط قانونی آن پرداخته است.
مطابقه ماده 2 این قانون کارگر شخصی است که در قبال دریافت دستمزد، سود و مزایا از سوی کارفرما برای وی کار می کند.
قرارداد شفاهی یا کتبی که کارگر را برای مدت زمان معین یا غیر معینی برای کار در قبال کارفرما متعهد می نماید، قرارداد کار نامیده می شود. حقوق و مزایای کارگر نیز در این قرارداد ذکر می شود.
حقوق کارگر و شرایط فعالیت قابل تغییر و توافق است اما مزایا و شرایطی که برای کارگر در نظر گرفته می شود نباید از حقوقی که در قانون کار برای کارگر بیان شده، کمتر باشد. کارگران با اطلاع از حقوق و مزایای قانونی قادر به دفاع و در نهایت حفظ حقوق مکتسبه خود هستند. دریافت مشاوره حقوقی از وکیل وزارت کار متخصص تمامی اطلاعات لازم را در اختیار کارگر قرار می دهد.
حداکثر مدت قرارداد کار میان کارگر و کارفرما در رابطه با فعالیت هایی که جنبه موقتی و غیر مستمر دارند، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود و پس از بررسی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در رابطه با فعالیت هایی که مستمر و طولانی مدت هستند، اگر در قرارداد مدتی تعیین نشود، قرارداد دائمی در نظر گرفته می شود.

چه شرایطی باید در قرارداد کار رعایت شود؟

 

علاوه بر مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، نوع حرفه یا فعالیت، ساعات کاری، مزایا و دستمزد، محل فعالیت، تاریخ انعقاد قرارداد کار و … باید در قرارداد کار ذکر شود تا این قرارداد از لحاظ قانونی معتبر شناخته شود. همچنین کارفرما متعهد می شود که هر ماهه و در طول مدت قرارداد حق بیمه کارگران را پرداخت نماید.
نحوه انعقاد قرارداد کار و اطلاع طرفین از حقوق قانونی و مزایایی خود دارای اهمیت بالایی است. بیشترین اختلافات نیز در رابطه با قرارداد کار به وجود می آید. به نوعی انعقاد قرارداد کار یکی از مهمترین اقدامات برای شروع فعالیت کارگر و کارفرما می باشد.

 

کارشناسان حقوقی

 

♦ خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

 

بهترین وکیل اداره کار

 

دقت در مفاد و رعایت تمامی نکات، بازتاب درخواست های طرفین در قرارداد در ادامه همکاری میان کارگر و کارفرما نقش مهم و حیاتی دارد.
تجربه و تخصص وکیل اداره کار متخصص در هنگام انعقاد قرارداد کار ضروری است تا این قرارداد در نهایت به نفع طرفین باشد. وکیل اداره کار با بررسی شرایط و درخواست های طرفین نسبت به تنظیم قرارداد کار اقدام می کند و تمامی موارد مدنظر کارگر و کافرما و جزئیات قانونی را با دقت در قرارداد می گنجاند.
پس از پایان قرارداد کار نیز کارگر و کارفرما بایستی به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، در غیر اینصورت طرف متضرر به همراه وکیل اداره کار قادر به طرح شکایت در مراجع قضایی خواهد بود.
اختلافات در رابطه میان کارگر و کارفرما در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وکیل اداره کار متخصص پس از شنیدن موضوع و مطالعه پرونده نسبت به تنظیم شکایت در سامانه جامع اداره کار اقدام می کند. سامانه جامع اداره کار در بستر اینترنت و برای دسترسی راحت اشخاص برای ثبت شکایات تعبیه شده است.
وکیل اداره کار در جلسات رسیدگی هیئت های تشخیص و حل اختلاف حضور می یابد و تلاش می کند تا از حقوق قانونی موکل خود دفاع نماید.

×

سلام

×