وکیل امنیتی و حقوق بشر

جرایم امنیتی چه جرائمی هستند؟

وکیل حقوق بشر : حفظ امنیت و آرامش جامعه از مهمترین وظایف دولت‌ها، در تمامی کشورهای دنیا است. به همین منظور، با اشخاصی که قصد برهم زدن آرامش زندگی شهروندان را داشته باشد، به صورت جدی برخورد می شود. جرایم علیه امنیت فضای جامعه را تیره و تار می کند و در تمامی سطوح زندگی شهروندان تاثیر می گذارد.

وکیل امنیتی و حقوق بشر

در کشور ما، ایران نیز قانون گذار با استفاده از شرع و مبانی قانونی، اعمالی را با عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم انگاری کرده است. با توجه به شرایط ارتکاب جرایم امنیتی مجرمین به  مجازات های متفاوتی محکوم می شوند. در برخی از این جرایم شروط مختلفی برای تحقق جرم بیان شده است. به عنوان مثال قصد شخص بایستی برهم زدن امنیت کشور باشد، یا با علم به هدف گروه که به هم زدن امنیت ملی است عضو آن دسته شده باشد، یا فعالیت تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف دولت ایران باشد و… ، در غیر اینصورت اعمال افراد تحت عناوینی غیر از جرایم علیه امنیت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

وکیل امنیتی و حقوق بشر

 

بیشتر بخوانید:  وکیل چک چه وظایفی دارد؟

وکالت در جرایم امنیتی

وکیل امنیتی و حقوق بشر با بررسی اتهامات وارده به موکل خود و مستندات دادستان و دادسرا در جهت دفاع از موکل اقدام می نماید. همچنین با مواردی که بالا ذکر شد ممکن است وکیل امنیتی بتواند عنوان جرم امنیتی را تبدیل به جرم دیگری نماید. حضور وکیل امنیتی و حقوق بشر در جرایم امنیتی به شدت حائر اهمیت است، زیرا این جرایم معمولا مجازات های سنگینی دارند و تبعات آن در ادامه زندگی شخص قابل مشاهده است.

لیست جرایم امنیتی

 

جرایم علیه امنیت در تقسیم بندی کلی در دو دسته تقسیم قرار می گیرند:

الف) جرایم علیه امنیت داخلی

ب) جرایم علیه امنیت خارجی

مشاوره حقوقی جرایم امنیتی

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شامل موارد زیر هستند:

1) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور و عضویت در این دسته ها
2) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع سازمان ها و گروه های مخالف نظام
3) قرار دادن نقشه ها یا اسرار یا تصمیمات و اسناد سیاست های داخلی و خارجی ایران به نوعی که جاسوسی باشد.
4) جاسوسی به نفع یک دولت خارجی و به ضرر دولت بیگانه ای دیگر در قلمرو ایران با وارد کردن صدمه به امنیت ملی.
5) ورود به اماکن ممنوعه به قصد تصویربرداری یا کسب اطلاعات، فیلم و عکس برداری یا نقشه برداری غیر قانونی از استحکامات و بناهای نظامی.
6) محاربه به معنی دست به اسلحه بردن برای ایجاد رعب و ترس و سلب آرامش در جامعه یا قاچاقچیان و سارقان و راهزنانی که با اسلحه کشیدن امنیت را از راه ها و جاده ها سلب کند.
7) جمع آوری و قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور.
8) همکاری با دولت های خارجی متخاصم به هر نحوی علیه کشور ایران.
9) شناسایی و اخفای جاسوسان یا جذب اشخاص برای جاسوسی بر علیه نظام.
10) تحریک یا اغوای اذهان عمومی به جنگ و کشتار با قصد بهم زدن امنیت کشور.
11) بغی به معنی قیام مسلحانه گروهی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
12) افساد فی الارض در معنای ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، انتشار اکاذیب، برقرار کردن مراکز فساد و فحشا و…. به نحوی که منجر به اختلالات شدید در نظم عمومی و امنیت کشور یا موجب افزایش فساد و فحشا یا ورود خسارات عمده و سنگین به جسم اشخاص، اموال خصوصی یا عمومی گردد.

وکیل امنیتی و حقوق بشر چه نقشی در روند رسیدگی دارد؟

 

وکیل امنیتی و حقوق بشر با تجربه و  متخصص در این زمینه تلاش می کند تا بی گناهی موکل خود را ثابت نماید و یا سعی می کند میزان مجازات را به حداقل کاهش دهد.

دادگاه انقلاب که صالح به رسیدگی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، دادگاهی اختصاصی است. دادگاه های اختصاصی برای بررسی مسائل و جرائم خاصی تشکیل شده اند، مانند دادگاه های انقلاب و دادگاه های روحانیت.

اختصاصی بودن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت نشان از اهمیت این جرایم در نظر قانون گذار دارد. به همین منظور حضور اشخاص متخصصی چون وکلای امنیتی در جریان رسیدگی بسیار مهم است.

مجازات هایی مانند اعدام، صلب، نفی سبیل، قطع پای چپ و دست راست و حبس های طولانی مدت غیر قابل جبران و بسیار آسیب زننده هستند. در همین راستا بررسی این جرایم به صورت تخصصی و دقیق صورت می گیرد. متهمین جرایم علیه امنیت نیز باید با همراهی وکیل امنیتی و حقوق بشر در جلسات حضور یابند.

در معاهدات حقوق بشری و اصول قانون اساسی به متهمین جرایم امنیتی حق داشتن وکیل امنیتی و حقوق بشر داده شده است. همچنین این متهمین دارای حقوق دیگر مانند معاینه توسط پزشک، تماس با خانواده با صلاح دید مقام قضایی و… هستند.

هر ممانعت، از برخورداری این اشخاص از حقوق اولیه و انسانی غیرقانونی و غیر اخلاقی است و در دیگر مراجع قضایی قابلیت پیگیری دارد. وکیل امنیتی با ارائه روش های قانونی و بررسی دقیق پرونده موکل در تمامی مراحل همراه وی می باشد. وکیل امنیتی و حقوق بشر تمامی ابهامات متهم و خانواده وی در رابطه با روند رسیدگی و مراحل دادگاه را برطرف می سازد.

×

سلام

×