18
ژوئن

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی چیست؟ طلاقی که با رضایت و توافق دو طرفه زوجین و بدون درگیری صورت گیرد، طلاق توافقی نامیده می شود. در این نوع از طلاق خواسته و درخواست های طرفین مشخص است و دیگر جایی برای نزاع بر سر خواسته های زوجین نیست. در طلاق توافقی زن...

ادامه مطلب