13
ژانویه

وصیت نامه

وصیت نامه دستی | وصیت نامه محضری وصیت نامه یک اعلان حقوقی است که به موجب آن، فرد موصی (وصیت کننده) حق تصرف مستقیم یا از طریق دیگری، در اموال و حقوق خود بعد از مرگش را مشخص می‌کند. مطابق قوانین مربوطه، افراد می‌توانند حداکثر یک سوم از اموال...

ادامه مطلب