15
اکتبر

قولنامه محضری

قولنامه، یک نوع قرارداد خصوصی است که در آن طرفین تعهد به انجام اقدامات مشخص در زمان مشخص می‌کنند. قولنامه‌ها می‌توانند به‌صورت رسمی یا عادی تنظیم شوند. در صورت نیاز به تبدیل یک قولنامه دستی به محضری، باید مراحل خاصی را طی کنید. قولنامه محضری یکی از معتبرترین اسناد...

ادامه مطلب