27
ژوئن

نفقه چیست؟

نفقه چیست؟ و نحوه مطالبه نفقه چه صورتی است؟ نفقه جزء حقوق و تکالیفی است که زوج در برابر زوجه برعهده دارد. ماده 1107 قانون مدنی نفقه – alimoney را شامل موارد زیر می داند. خانه، لباس، غذا و وسایل خانه که به صورت متعارف در زندگی روزمره زن...

ادامه مطلب