01
آگوست

شاکی و متشاکی کیست؟

اصطلاحات حقوقی مانند متهم، شاکی و متشاکی، محکوم و محکوم علیه، مجرم، بزه دیده و …. به دفعات زیاد در پرونده های کیفری و بعضا پرونده های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند. دانستن معانی هر یک از این اصطلاحات پیش از طرح شکایت در دادگاه و در روند...

ادامه مطلب