19
اکتبر

اموال منقول و غیر منقول چیست؟

اموال به‌ عنوان یک جنبه مهم در حقوق و اقتصاد، دارای تقسیمات مختلفی هستند. از دیدگاه عمومی، اموال به دو دسته اموال مادی و اموال حقوقی تقسیم می‌شوند. اموال مادی از طرفی شامل وسایل و دارایی‌های قابل اندازه‌گیری هستند که به‌صورت فیزیکی واقعیت دارند. از طرف دیگر، اموال حقوقی...

ادامه مطلب