29
اکتبر

قصاص چیست؟

در قانون، برای هر جرمی مجازاتی در نظر گرفته شده است که باتوجه‌ به شرایط ارتکاب جرم تفاوت دارد. همه ما حداقل یک‌بار اسم قصاص را شنیده‌ایم؛ اما چند نفر از ما واقعا می‌دانند قصاص چیست؟ قصاص یکی از انواع مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی است که به...

ادامه مطلب