07
ژوئن

قرارداد جعاله چیست؟

برای دانستن جواب این سوال که قرارداد جعاله چیست؟ ابتدا به توضیح مختصری از تعریف جعاله در قانون اساسی می‌پردازیم. قرارداد جعاله یا عقد جعاله، یکی از انواع عقود معین در موضوع قانون مدنی ۵۶۱ است. در این نوع قرارداد، یک شخص (جاعل) به تعهد می‌رسد که به ازای...

ادامه مطلب