21
اکتبر

ضمانت نامه بانکی

ضمانت ‌نامه بانکی، قراردادی محسوب می‌شود که بانک آن را برای تضمین یک معامله بین افراد، سازمان‌ها یا شرکت‌ها صادر می‌کند. این سند نشان‌دهنده آن است که ضامن متعهد می‌شود در زمان معین توسط طرف‌های معامله، یک مبلغ مشخص را به ضمانت‌خواه پرداخت کند.   ضمانت نامه بانکی چیست؟...

ادامه مطلب