26
اکتبر

جرم سرقت و مجازات سرقت

سرقت به‌عنوان عملی مجرمانه در نظر گرفته می‌شود که مطابق با قانون 265، مجازاتی را در پی خواهد داشت. دزدی یا سرقت، به مفهوم ربودن مال دیگران است که می‌تواند شامل اشخاص حقیقی و حقوقی شود. جرم سرقت از دسته جرائمی محسوب است که به اموال افراد ارتباط دارد....

ادامه مطلب