30
نوامبر

ایفای ناروا چیست؟

ایفای ناروا به معنای اقدام شخصی است که در آن فرد، با اعتقاد نادرستی که به دیگران بدهکاری دارد، بدهی خود را پرداخت می‌کند، در حالی‌که هیچ تعهد یا بدهی واقعی به شخص ندارد. تفاوت ایفای ناروا و قرض   ایفای ناروا و قرض دو مفهوم متفاوت در حوزه...

ادامه مطلب