24
ژوئن

حضانت فرزند

حضانت چیست؟   مفهوم کلمه حضانت چیست؟ اگر بخواهیم آنرا به صورت ساده بیان کنیم به این صورت می‌باشد که حفظ و نگهداری از کودک و تلاش برای تعلیم و تربیت وی و پرورش جنبه های روحی و معنوی در کودک بر عهده شخصی است که حضانت کودک child-custody...

ادامه مطلب