26
سپتامبر

تهاتر چیست؟

هنگامی که شخصی به‌ منظور انجام کاری برای فرد دیگری متعهد می‌شود، باید آن را در زمان مقرر انجام دهد. در غیر این‌صورت امکان شکایت برای فرد مقابل محفوظ خواهد بود. با این‌حال، قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده  است که بر اساس آن تعهد بین دو طرف از بین...

ادامه مطلب