20
سپتامبر

نحوه وصول چک صیادی

با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، حجم معاملات هرروز بیشتر می‌شود و استفاده از چک برای انجام معاملات روزبه‌روز بیشتر می‌شود. چک‌های صیادی  نوع جدیدی از چک هستند. ظاهر، نحوه صدور و حتی نحوه وصول چک صیادی با چک‌های قدیمی متفاوت است. چک صیادی چیست؟   به‌دلیل راحتی بیشتر...

ادامه مطلب