16
اکتبر

مبایعه نامه چیست؟

معامله یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که افراد در طول زندگی خود انجام می‌دهند. این فعالیت، می‌تواند به شکل‌های مختلف، مانند خریدوفروش کالا، ملک و… باشد. در هر معامله توافقات طرفین باید به‌صورت مکتوب، ثبت شود. این سند مهم مبایعه نامه نام دارد و در صورت بروز اختلاف...

ادامه مطلب