27
سپتامبر

اقرارنامه محضری چیست؟

اقرارنامه محضری سندی است که در آن شخصی به‌صورت کتبی و رسمی، به انجام یا عدم انجام کاری اقرار می‌کند. این سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم می­شود و اعتبار قانونی دارد. این اقرارنامه دارای شرایط ابطال با روند مشخصی خواهد بود که باید هنگام تنظیم آن، در نظر...

ادامه مطلب