17
اکتبر

اظهارنامه قضایی چیست؟

بر اساس ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی، اظهارنامه قضایی ابزاری محسوب می‌شود که قانون‌گذار در اختیار افراد قرار داده است. این ابزار به افراد امکان می‌دهد که بدون طرح دعوی در محکمه، درخواست خود را به‌طرف مقابل اعلام کنند و در صورت امکان، مسائل فی‌مابین خود را حل‌...

ادامه مطلب