18
جولای

محکوم له و محکوم علیه کیست؟

محکوم له و محکوم علیه کیست؟ – واژه ها و اصطلاحات حقوقی اکثرا تخصصی هستند و مخاطب برای درک آن ها نیازمند دریافت توضیحات و کسب اطلاعات بیشتر می باشد. از جمله این لغات می توان به محکوم له، محکوم علیه و محکوم به اشاره نمود. اطلاع از معانی لغات حقوقی منجر به درک و فهم بهتر مسئله و تصمیم گیری بهتر در رابطه با مسائل حقوقی می گردد.

 

محکوم علیه کیست؟

 

محکوم علیه به شخصی اطلاق می شود که حکم به صورت جزئی یا کلی بر علیه وی صادر شده و وی بر حسب حکم صادره محکوم شده است. در پرونده های حقوقی یا کیفری هر شخصی که حکم به ضرر وی صادره شده باشد اصطلاحا محکوم علیه خوانده می شود. محکوم علیه بایستی در جلسات دادگاه با همراهی وکیل متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از وی حاضر شود. وکیل متخصص قادر به نقض حکم در مراجع بالاتر مانند مرجع تجدیدنظر می باشد.

محکوم علیه و محکوم له کیست؟

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی ♦

 

محکوم له کیست؟

 

محکوم له شخصی است که حکم صادره کلا یا جزئی به نفع وی صادره شده است. دو عنوان مذکور پس از صدور حکم قطعی مشخص می شود و فرقی نمی کند شخص خواهان یا خوانده دعوا باشد، برای تعیین محکوم له یا محکوم علیه بودن شخص باید به حکم صادره و نفع اشخاص توجه نمود.

برای مثال ممکن است شخصی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها از مستاجر شکایت نماید تا وی را الزام به پرداخت اجاره بها نماید در این شرایط موجر در نقش خواهان و مستاجر در نقش خوانده است. اگر پس از رسیدگی، دادگاه حکم را به نفع مستاجر و به ضرر خواهان صادر کند، مستاجر محکوم له و موجر محکوم علیه شناخته می شود.

محکوم له و محکوم علیه کیست؟

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی ♦

 

کارشناسان حقوقی

 محکوم به چیست؟

 

محکوم به، موردی است که در دادگاه در رابطه با آن حکم صادره نموده و مورد حکم بوده است. در مثال بالا اگر دادگاه موجر را به پرداخت خسارت به مستاجر محکوم نماید، اجاره بها به عنوان محکوم به شناخته می شود. همچنین برای تعیین بهتر مفهوم محکوم علیه و محکوم له می توان به مفاد حکم صادره توجه نمود. سود و ضرر طرفین پرونده نقش آنان را به عنوان محکومله و محکوم علیه مشخص خواهد نمود.

محکوم له و محکوم علیه کیست؟

مواد قانونی مرتبط به مفاهیم محکوم له، محکوم علیه و محکوم به

 

مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با ممنوعیت توقیف مستثنیات دین محکوم علیه صحبت می کند. محکوم علیه شخصی است در این ماده که بر علیه وی حکم صادر شده و رای صادره مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه می باشد. ماده 524 به مصادیق مشمول مستثنیات دین محکوم علیه پرداخته است.

قانون گذار در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آرای دادگاه ها را مستلزم ارائه درخواست کتبی  اجرا از سوی محکوم له، قائم مقام یا نماینده قانونی وی و ابلاغ حکم مذکور به محکوم علیه، نماینده یا قائم مقام قانونی وی دانسته است. در این ماده نیز قانون گذار بر مفهوم محکوم علیه به عنوان شخصی که رای بر علیه وی و محکوم له شخصی که حکم به سود او صادر شده، اشاره نموده است. همچنین در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی به مفهوم محکوم به عنوان موضوع مورد حکم پرداخت شده است.