21
سپتامبر

ابرا مهریه چیست؟

به‌موجب قانون مدنی به‌واسطه عقد نکاح حقوق مالی برای زوجه ایجاد می ‌شود که این حق به‌عنوان مهریه شناخته شده است. در واقع مهریه دینی محسوب می‌شود که برعهده زوج قرار دارد و به‌محض ازدواج و مطالبه زوجه، زوج باید آن را پرداخت کند. با این‌حال زوجه می‌تواند به‌ منظور طلاق یا هر دلیل دیگری از مهریه خود صرف‌نظر کند. یکی از راه‌های بخشیدن این حقوق مالی، ابرا مهریه به‌حساب می‌آید.

ابرا مهریه چیست؟

 

 

در پاسخ به سوال مهریه چیست؟ می‌توان آن را به‌عنوان مهم‌ترین حقوق مالی هر زن، بعد از نکاح دائم یا موقت درنظر گرفت که مرد، متعهد و موظف به پرداخت آن به‌محض مطالبه زوجه است. در صورت عدم برخورداری مرد از توان مالی کافی یا درصورت برائت ذمه شوهر از دین مهریه، به‌موجب یک سند عادی و یا رسمی، پرداخت این دین به‌کلی از مرد ساقط می‌شود.

براساس ماده 289 قانون مدنی که درخصوص دیون و تعهدات مالی مطرح می‌شود، زوجه این امکان را دارد تا از طریق ابرا با رضایت، در صحت عقل و با داشتن بلوغ و رشد و به‌موجب یک سند عادی یا رسمی از حق خود صرف‌نظر کند.

 

 

کارشناسان حقوقی

 

♦ خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی:

 

براساس قوانین ازدواج در چنین شرایطی زوج از انجام تعهد مالی یا پرداخت دین، خالی و بری می‌شود، به‌نحوی که گویی از ابتدا دینی وجود نداشته است. از مشخصه‌های این قانون می‌توان به غیرقابل رجوع بودن ابرا ذمه شوهر از دین مهریه اشاره کرد.

به همین‌دلیل وکیل طلاق خوب به زنی که درخواست طلاق داده است، پیشنهاد می‌دهد درخصوص ابرا با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کند. زیرا پس از ثبت سند ابرا گویی زن، مهریه‌ای ندارد و مرد تعهدی بر پرداخت آن نخواهد داشت.

 

ابرا مهریه چیست؟

شرایط ابرا مهریه

 

اکنون که اطلاعاتی در رابطه با ابرا به‌دست آورده‌اید، باید بدانید زن تحت چه شرایطی می‌تواند مرد را از پرداخت مهریه بری‌الذمه کند. شرایط ابرا مهریه شامل موارد زیر می‌شود:

  • وجود اهلیت زوجه اولین شرط ابرا ذمه شوهر از دین مهریه خواهد بود. اهلیت زن به معنای برخوردار بودن او از صحت عقل و داشتن بلوغ و رشد درنظر گرفته می‌شود. در این قانون اهلیت مدیون یعنی مرد، شرط نیست.
  • وجود قصد ابرا و رضایت زوجه شرط دوم این قانون درنظر گرفته می‌شود. این بدان معنا است که زن به‌عنوان مالک مهریه، در زمان بری‌الذمه کردن همسر خود از پرداخت دین مهریه باید رضایت کامل داشته باشد و این کار را آگاهانه انجام دهد. وادار کردن زن به انجام این کار یا اقدام به ابرا با اکراه، کار درستی نیست.
  • سومین شرط این قانون، مشروعیت جهت و معین‌بودن موضوع ابرا است. در این شرایط، زوجه بدون هدف و نیت غیرقانونی یا خلاف شرع و دین، برای ابرا ذمه شوهر از مهریه با سند رسمی و عادی اقدام کند. ضمن آنکه باید در هنگام تنظیم سند میزان و نوع مهریه ابراشده مشخص شود.

نحوه ابرا مهریه

 

افراد می‌توانند با کمک یک وکیل خانواده خوب در تهران، نحوه و مراحل مخصوص ابرا مهریه را به‌صورت صحیح انجام دهند تا موثر واقع شود. نحوه ابرا ذمه شوهر از مهریه بدین صورت است که زوجه باید شرایط انجام اینکار را داشته باشد. سپس با تنظیم یک سند عادی دست‌نویس یا یک سند رسمی تنظیم‌شده در دفترخانه به‌صراحت بیان کند که زوج از پرداخت مهریه مبرا می‌شود.

از سویی دیگر، سند عادی برای ابرا این‌گونه است که زوج و زوجه، در یک دست‌نوشته مشخصات هویتی خود را به‌عنوان ابراکننده و ابراشونده و میزان مهریه، نوع آن و شماره سند ازدواج ذکر خواهند کرد. درصورت حضور شاهد، شهود باید زیر سند دست‌نویس را با ذکر تاریخ به امضا برسانند.

در صورتی‌ که زوج و زوجه تمایل دارند با یک سند رسمی تنظیم‌شده در دفترخانه ابرا را انجام دهند، باید با در دست داشتن مدارک لازم، ازجمله مدارک هویتی و سند ازدواج، به یک دفترخانه رسمی، مراجعه کنند. پس از پرداخت هزینه تنظیم سندرسمی ابرا و امضا متن آن توسط زوجه، عمل ابرا انجام خواهد شد.

پس از تنظیم سند و انجام ابرا، زوجه دیگر هیچ حقی در مهریه درج‌شده در سند ازدواج ندارد و زوج نیز هیچ تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن نخواهد داشت.

 

ابرا مهریه و شرایط آن

ابطال سند رسمی ابرا مهریه

 

تنها در صورتی‌که جعلی‌بودن سند ابرا یا عدم وجود اهلیت زوجه، یعنی عدم وجود رضایت و اختیار لازم در هنگام تنظیم این سند ثابت شود، امکان ابطال سند ابرا مهریه محقق خواهد شد. درصورت وجود شرایط ابطال ابرا، زوجه یا نماینده قانونی او باید، دادخواست ابطال سند رسمی ابرا را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. سپس با ارائه ادله اثبات، مبنی بر نبود اهلیت و رضایت زوجه، هنگام تنظیم سند ابرا یا جعلی‌بودن آن، از دادگاه، صدور حکم ابطال سند رسمی ابرا را تقاضا کند.

جمع‌بندی

ابرا مهریه به ‌امری گفته می‌شود که به‌ واسطه آن زن با رضایت کامل یک سند عادی یا سند رسمی تنظیم می‌کند و از طریق آن مرد از پرداخت مهریه قیدشده در سند ازدواج نکاح مبرا می‌شود. شرایط ابرا شامل وجود اهلیت زن یعنی بلوغ عقل و رشد زوجه، داشتن رضایت و قصد در این امر و مشروعیت جهت و معین بودن موضوع آن می‌شود. براساس قانون مدنی امکان رجوع از ابرا برای زوجه وجود ندارد و تنها درصورت اثبات عدم وجود اهلیت یا قصد و رضایت هنگام تنظیم سند ابرا امکان ابطال آن به وجود می آید؟