25
مه

کیفرخواست

کیفرخواست: بررسی جامع از معنای حقوقی تا کاربرد عملی کیفرخواست یک درخواست رسمی است که توسط دادستان به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. این درخواست معمولاً به معنای آغاز رسمی تعقیب قضایی متهم است و هدف اصلی آن، صدور حکمی برای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد فردی...

ادامه مطلب