06
نوامبر

چرا دیه زن نصف مرد است؟

همان‌گونه که تمامی احکام اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، قانون دیه زن نصف مرد نیز حکمتی دارد. یکی از دلایل نصف‌بودن دیه زنان نسبت به مردان، ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف مردان و زنان خواهد بود. مهم‌ترین مورد قابل توجه در بحث دیه زنان، قابل پرداخت‌بودن...

ادامه مطلب