09
آگوست

وظایف کارگر و کارفرما چیست؟

در این مطلب می‌خواهیم با مفاهیم و حقوق کارگر و کارفرما در برابر یکدیگر، بر اساس قانون وزارت کار اطلاعاتی ارائه دهیم که ممکن است اکثرا که در یکی از این جایگاه ها نقش داریم، این حقوق مهم را ندانیم و بر اثر نداستن آن ها ضررات مالی و...

ادامه مطلب