23
جولای

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟ به طور معمول پس از ارائه شکایت و تعیین زمان رسیدگی در دادگاه، خوانده و خواهان یا نمایندگان قانونی طرفین در دادگاه حضور می یابند و مطالبات اصحاب دعوی را بیان می‌نمایند. حال اگر خوانده یا وکیل وی پس از ابلاغ واقعی یا قانونی در هیچ یک...

ادامه مطلب