10
ژوئن

اجرت المثل چیست؟

اجرت‌ المثل: تعریف اجرت المثل زوجیت ، انواع و اهمیت مشورت با وکیل خانواده اجرت‌ المثل یکی از مفاهیم مهم حقوقی است که به عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت توسط قانونگذار در شرایط و موارد خاصی الزام شده است. اجرت‌المثل می‌تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام...

ادامه مطلب