01
نوامبر

قتل عمد چیست؟

قتل عمد، به‌ معنای گرفتن جان یک شخص با آگاهی و هوشیاری کامل است که مرتکب این جرم سنگین را با قصاص و‌ تحت شرایطی دیگر با دیه و حبس مواجه می‌کند. در واقع تفکیک قتلی که از روی آگاهی و عدم آگاهی صورت می‌گیرد، در عنصر معنوی آن‌هاست...

ادامه مطلب