07
نوامبر

مجازات ضرب و جرح

قانون مجازات اسلامی به بررسی جرائم مختلف علیه اشخاص می‌پردازد و مجازات‌های مختلفی برای این جرائم تعیین می‌کند. این مجازات‌ها شامل قصاص، دیه و حبس می‌شوند. یکی از جرایمی که در این قانون تشریح شده است، جرم ضرب و جرح خواهد بود. این جرم، علی رغم استفاده هم‌زمان از...

ادامه مطلب