02
جولای

مهریه چیست؟

مهریه مال منقول یا غیرمنقولی است که با توافق طرفین در سند ازدواج ذکر می شود و در ازدواج های اسلامی رواج دارد. در ماده 1078 قانون مدنی مهریه در معنای هر چیزی که مالیت داشته باشد و شخص بتواند آن را تملک نماید، بیان شده است. مهریه که...

ادامه مطلب