26
جولای

شرایط و قوانین ازدواج در ایران

شرایط و قوانین ازدواج ایران در قانون مدنی کشورمان، شامل مواردی می شود که با رعایت آنان نکاح، صحیح تلقی می‌شود. تمامی موارد ذکر شده در قانون مدنی ایران برای ازدواج بایستی رعایت شوند. در این مطلب به شرایط ازدواج در قانون مدنی ایران و مواد مرتبط خواهیم پرداخت....

ادامه مطلب