08
جولای

تمکین چیست؟

تمکین چیست؟ – compliance مطابق با ماده 1102 قانون مدنی به محض صحیح جاری شدن صیغه عقد نکاح، زوجین در برابر یکدیگر مکلف به وظایف و تعهداتی می شوند. تمکین به معنای انجام دادن این وظایف و تعهدات است. الزام زن و شوهر به متعهد بودن و انجام وظایف...

ادامه مطلب