09
ژانویه

مراحل طلاق غیابی

طلاق غیابی به معنای صدور حکم طلاق بر اساس رای دادگاه در صورت عدم حضور و ابلاغ رسمی به طرف خواهان است. در صورتی‌که دادخواست توسط شخصی ثبت شده باشد و ابلاغ به خواهان انجام نشده باشد یا او در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه ارائه نکرده باشد،...

ادامه مطلب