12
آگوست

سرقفلی چیست؟

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 برای حمایت از مستاجرین اماکن تجاری حقی به عنوان حق کسب و پیشه یا حق تجارت در نظر گرفته شده است. با اصلاح قانون مذکور در سال 1376 حق کسب و پیشه به حق سرقفلی تغییر یافت و به همراه...

ادامه مطلب