22
ژانویه

تصنیف اموال

پس از جدایی زوجین، یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز، بخش مالی است. سوال اساسی این است که اموالی که طی سال‌ها زندگی مشترک به دست آمده، پس از جدایی چه سرنوشتی خواهند داشت؟ به این مسئله، به مفهوم حق تصنیف اموال تعلق می‌گیرد.     حق تصنیف...

ادامه مطلب