15
آگوست

وکیل تجارت بین الملل

وکیل تجارت بین الملل (وکیل دعاوی تجاری)، شرکت ها برای برقراری بهتر ارتباط با دیگر کشورهای جهان و افزایش گستره فروش و تبلیغات ملزم به گسترش حیطه فعالیت هستند. تجارت شرکت ها در حوزه بین المللی که از سطح داخلی فراتر می رود نیازمند رعایت ضوابط و شرایط خاصی...

ادامه مطلب