14
مه

شکواییه چیست؟

شکواییه یا شکایت‌نامه، به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در راهبرد حقوقی جامعه، نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و حفظ نظم اجتماعی ایفا می‌کند. این فرم مخصوص، به شاکی فرصت می‌دهد تا ادعای خود را به شیوه‌ای قانونی و مطابق با رویه‌های حقوقی، در مقابل مراجع قضایی ارائه...

ادامه مطلب