24
آگوست

بزه کاری چیست؟و انواع آن

قانون مجازات اسلامی ایران اصول و ضوابط قانونی را برای جرایم مختلف در جامعه مشخص نموده است. یکی از مواردی که در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده، مفهوم بزه کار و بزه دیده است. این مفهوم در قانون اسلامی ایران برای تعریف و تبیین حقوق...

ادامه مطلب