10
ژانویه

وکالت نامه محضری

وکالت نامه محضری | استعلام وکالت نامه | وکالت نامه وراث وکالت نامه محضری طبق ماده 656 قانون مدنی، یک توافق عقدی است که دو طرف متعاقبا در آن مشغول می‌شوند. این قانون به وکالت، به‌عنوان یک تعهد مستقل اشاره دارد، جایی‌که یک فرد با اراده‌اش دیگری را به‌عنوان...

ادامه مطلب