05
آگوست

دیه چیست؟

یکی از 4 مجازاتی که در ماده 14 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، دیه می باشد. میزان مورد نیاز پرداخت نرخ دیه و نحوه محاسبه دیه در برخی موارد معین و برخی نامعین است. مالی که در شرع به منظور پرداخت در جنایات غیر عمدی بر اعضاء،...

ادامه مطلب