22
اکتبر

سند رسمی چیست؟

سند رسمی توسط مامورین باصلاحیت تنظیم می‌شود و از آن می‌توان به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مقام دفاع استفاده کرد. اسناد انواع مختلفی دارند و شامل اسناد عادی و رسمی می‌شوند. هر یک از این دو نوع سند، ارکان و ویژگی‌های منحصر‌به‌خود را دارد و نحوه...

ادامه مطلب