20
ژوئن

دادگاه خانواده و اطلاعات مربوط به آن

دادگاه خانواده چیست؟ به موجب قانون حمایت خانواده سال 1391 و از سوی قوه قضاییه با صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی تشکیل شده است. دادگاه های خانواده صرفا در حوزه موضوعات خانوادگی فعالیت می کنند و صلاحیت رسیدگی به پرونده های دیگر را ندارند.   دادگاه خانواده...

ادامه مطلب