12
آگوست

سرقفلی چیست؟

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 برای حمایت از مستاجرین اماکن تجاری حقی به عنوان حق کسب و پیشه یا حق تجارت در نظر گرفته شده است. با اصلاح قانون مذکور در سال 1376 حق کسب و پیشه به حق سرقفلی تغییر یافت و به همراه تغییر نام، جزئیات و شرایط آن نیز دست خوش تغییراتی شد. با تمامی توصیفات و شرح قانون سرقفلی برای حمایت از مستاجرین، حتما راهنمایی گرفتن از یک وکیل سرقفلی مجرب بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

وکیل سرقفلی

 

در طرح دعاوی ملکی مرتبط با حق سرقفلی حضوری وکیل سرقفلی به منظور پیداکردن بهترین راه حل ها و تسریع روند رسیدگی حیاتی می باشد.

در حق کسب و پیشه پس از پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، قرارداد مذکور به صورت خودکار تمدید می شود و مستاجر قبلی دارای حق تقدم می باشد و مالک نمی تواند وی را ملزم به تخلیه اجباری نماید.

به دلیل اعتبار و ارزشی که در مدت اجاره به مکان مورد اجاره اضافه شده، مالک اگر بخواهد مستاجر ملک را تخلیه نماید، بایستی مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت نماید و واجد شرایطی باشد که در قانون ذکر شده است. حق کسب و پیشه در طول زمان و با توجه به حضور کسب و کار تاجر موجب اعتبار بخشی به ملک می شود و این اعتبار بخشی موجب می شود تا مالک مبلغی را در حین تخلیه ملک به مستاجر پرداخت نماید.

 

وکیل سرقفلی مجرب

 

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

 

سرقفلی چیست؟

 

حق سرقفلی به مجازی و قانونی تقسیم می شود. در دعاوی ملکی و مرتبط با حق سرقفلی به دلیل پیچیدگی ها و تغییراتی که طی این سال ها اعمال شده، حضور وکیل سرقفلی و نقش وی تاثیر شایانی بر پرونده خواهد داشت.

حق سرقفلی قانونی به حقی که با توجه به امکانات و شرایطی که محل دارد، گفته می شود. لیکن حق سرقفلی مجازی حقی است که به اعتبار و حسن شهرت ملک تعلق می گیرد.

حق سرقفلی به منظور حمایت از حقوق مستاجرین و تاجران تعبیه شده، و تفاوت هایی با حق کسب و پیشه دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

حق سرقفلی و وکیل سرقفلی

 

 

مطلب مفید: مشاوره با وکیل شرکت مجرب

 

حق سرقفلی

الف) حق کسب و پیشه به صورت خودکار اجرا می شود و نیازی به درج شدن در قرارداد اجاره ندارد. لیکن در رابطه با حق سرقفلی برخلاف حق کسب و پیشه نیازمند ذکر در قرارداد است و در صورت عدم توافق میان موجر و مستاجر در رابطه با تمدید، مستاجر ملزم به تخلیه می باشد.

حق کسب

 

ب) حق کسب و پیشه در هنگام تخلیه ملک باید پرداخت شود، لیکن در رابطه با حق سرقفلی، این حق در زمانی که ملک می خواهد به اجاره داده شود از سوی مستاجر به مالک پرداخت می شود. با پرداخت حق سرقفلی مستاجر نسبت به دیگر افراد در تمدید اجاره دارای حق تقدم می شود.

پ) منشا حق کسب و پیشه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و حق سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 می باشد.

وکیل سرقفلی

 

وکیل سرقفلی یا وکیل ملکی دارای تجربیات و سابقه غنی در زمینه دعاوی ملکی و حق سرقفلی است. وکیل سرقفلی به بهترین نحو تلاش می نماید تا پرونده دعاوی ملکی را حل نماید. وکیل ملکی دارای پروانه وکالت، تحصیلات حقوقی دانشگاهی و پیشینه قوی در دعاوی ملکی می باشد.