21
دسامبر

قرارداد اجاره نامه و اوصاف آن

قرارداد اجاره یا اجاره نامه قراردادی است که به موجب آن مستاجر از ملک موجر برای مدت کوتاهی و در ازای پرداخت مبلغی به‌صورت ماهانه استفاده می‌کند. اولین اجاره و سپرده تضمینی باید هنگام امضای قرارداد پرداخت شود. این یک قرارداد حقوقی بین مالک و مستاجر است که حقوق و مسئولیت‌های هر دو طرف را مشخص خواهد کرد.

انواع قرارداد اجاره نامه چیست؟

قرارداد اجاره به انواع زیر تقسیم شده است:

قرارداد دستی

قرارداد دستی یا شفاهی که به‌صورت غیر رسمی بین موجر و مستاجر ایجاد می‌شود. در این نوع قرارداد، شرایط و جزئیات به‌صورت غیر رسمی با توافق طرفین مشخص می‌گردد. در اجاره موقت و کوتاه مدت، مانند اجاره اتاق در هتل یا مهمانسرا، قرارداد اجاره دستی قابل قبول خواهد بود.

قرارداد اجاره نامه رسمی

اجاره نامه رسمی به‌صورت نوشتاری و با امضای طرفین، تهیه و امضا خواهد شد و یک سند رسمی است. این نوع قرارداد، شرایط و جزئیات اجاره را به‌صورت دقیق و شفافیت بیشتری مشخص می‌کند و از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

قرارداد بنگاهی

قرارداد اجاره بنگاهی در بنگاه مشاورین املاک برای اهداف تجاری و یا مسکونی منعقد می‌شود. در این نوع قرارداد اجاره، تنظیم متن قرارداد توسط مشاورین املاک صورت می‌گیرد و به امضای موجر و مستأجر و همچنین شهود خواهد رسید.

اجاره نامه

مطالب حقوقی مرتبط:

متن اجاره نامه آپارتمان

عکس زیر نمونه قرارداد اجاره آپارتمان را به‌خوبی نشان می‌دهد. قرارداد اجاره، حاوی نام موجر و مستاجر، مورد اجاره، مدت زمان و بهای اجاره است. هنگام تنظیم اجاره نامه دسترسی به وکیل ملکی که دانش کافی در مورد قوانین و مقررات مربوط به اسناد و املاک دارد، یک مزیت خواهد بود.

مشاوره حقوقی

اوصاف اجاره

اوصاف قرارداد اجاره عبارتند از:

• اجاره عقدی است معین با نام و قواعد مشخص.
• اجاره عقد تملیکی محسوب می‌شود با هدف مالکیت چیزی.
• اجاره عقد معوض است یعنی مستاجر باید اجاره بهای عین مستاجره را پرداخت کند.
• اجاره عقد موقت خواهد بود و مدت زمان مشخصی دارد.
• اجاره عقد رضایی محسوب می‌شود با توافق طرفین منعقد خواهد شد و ثبت رسمی ضروری نیست.
• اجاره عقد لازم است یعنی طرفین نمی‌توانند بی‌دلیل قرارداد را بر هم بزنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان اسناد و املاک کشور، به عنوان نهادی دولتی شناخته میشود که زیر مجموعه قوه قضاییه است و ازجمله وظایف آن، ثبت املاک و اجرای اسناد رسمی، ثبت رسمی اسناد ازدواج و طلا، ثبت شرکت‌ها و ثبت مالکیت معنوی است.
مفاهیم مرتبط برای عقد رسمی اجاره نامه
برای انعقاد اجاره نامه، آشنایی با برخی مفاهیم ضرورت دارد.

تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک مسکونی حقی است که قانون‌گذار برای مالک ملک یا موجر معین می‌کند که به موجب آن موجر به‌دلیل منقضی شدن مدت زمان اجاره و تخلفات مستاجر، تخلیه ملک مسکونی رو خواستار می‌شود.

حق مالکیت

مفهوم حق مالکیت، سلطه قانونی بر اموال خواهد بود و حق مالکیت به مالکیت عین و مالکیت منافع، تقسیم می‌شود. مالکیت عین، به معنای سلطه بر مال و مالکیت منافع و حق بهره برداری از منافع مال است.

جمع‌بندی

بهترین روش برای ایجاد اجاره نامه، تهیه و امضای یک قرارداد رسمی و کتبی است. گروه وکلای دادرسانی در این زمینه خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند.