09
آگوست

وظایف کارگر و کارفرما چیست؟

در این مطلب می‌خواهیم با مفاهیم و حقوق کارگر و کارفرما در برابر یکدیگر، بر اساس قانون وزارت کار اطلاعاتی ارائه دهیم که ممکن است اکثرا که در یکی از این جایگاه ها نقش داریم، این حقوق مهم را ندانیم و بر اثر نداستن آن ها ضررات مالی و حتی گاها جانی خاصی را در شرایط کار متحمل شویم.

کارگر کیست؟

 

با توجه به ماده 2 قانون کار کارگر شخصی است که در برابر دریافت پول با عناوینی مانند حقوق، مزد، مزایا و سهم سود به درخواست ها و دستورالعمل های کارفرما عمل می نماید. کارگران مشمول قانون اداره کار هستند.

هر ساله شورای عالی کار، میزان حقوق سالیان کارگر و مزایای وی را اعلام می نماید.

کارفرما کیست؟

 

براساس ماده 3 قانون کار شخص حقوقی یا حقیقی که کارگر مطابق درخواست وی و در مقابل دریافت حقوق و مزد به حساب وی ، فعالیت می نماید کارفرما نامیده می شود. با توجه به ماده کارفرما میتواند شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد و قوانین درباره کارفرمایان چه حقیقی و چه حقوقی به صورت یکسان اجرا می شود.

 

در مواردی به دلیل حجم بالای مشغله و فعالیت های زیاد در رابطه با کارگاه و امور کارگران، کارفرما تصمیم می گیرد قسمتی از مسئولیت ها را بر عهده دیگران بگذارد. کلیه کسانی که در کارگاه مسئول هستند مانند مدیران و مسئولان به نوعی نمایندگان کارفرما به حساب می آیند. تمامی تعهداتی که نمایندگان کارفرما در برابر کارگران بر عهده می گیرند، بر ذمه کارفرما نیز قرار می گیرد.

به معنای دیگر حرف و عمل نمایندگان کارفرما در کارگاه مسئولیت کارفرما است. البته این مسئولیت تا حدودی قابل قبول می باشد که از چارچوب اختیارات نماینده خارج نشود. تعهداتی که نماینده کارفرما خارج از چارچوب تعهدات و اختیارات بر عهده می گیرد، دیگر ارتباطی به کارفرما ندارد. مگر زمانی که کارفرما این مسئولیت را بپذیرد.

 

کارگر و کارفرما

 

♦ خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی ♦

 

 

 وظایف کارفرما و کارگر در برابر یکدیگر

 

انجام تعهداتی که در قرارداد کار ذکر شده است. از جمله اولین وظایفی است که بر ذمه کارفرما قرار می گیرد. ماهیت مکتوب نمودن قرارداد و امضای آن توسط طرفین بر این اساس است که به مفاد قرارداد عمل شود.

شرایط خاصی که مورد توافق طرفین قرار می گیرد و خارج از عرف و قانون نیست، بایستی از جانب هر دو طرف رعایت شود. کارفرما به مفاد قرارداد کار در برابر کارگر متعهد می ماند و کارگر نیز براساس قرارداد مذکور به بهترین نحو ممکن کار می کند.

انعقاد قرارداد کار و شرایطی که در آن ذکر می شوند، بایستی براساس قانون کار صورت گیرد. در این شرایط کارگر و کارفرما نیز به تعهدات خود عمل می نمایند.

کارفرما بایستی مطابق مفاد قرارداد یا قانون امکانات رفاهی و مزایا مانند ارائه تغذیه مناسب، سرویس حمل و نقل، امکانات بهداشتی و…  را برای کارگران در نظر گیرد.

رعایت بهداشت و ایمنی در کارگاه و محل کار از جمله اولویت ها برای حفظ سلامت جسم و روان کارگران می باشد که کارفرما باید در انجام آن کوشا باشد.

چه سندی موجب ایجاد تعهد میان کارگر و کارفرما می شود؟

 

 

قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی است که در نتیجه آن کارگر در مقابل دستمزد یا حقوق برای مدت معین موقت یا غیر معینی مطابق درخواست کارفرما به فعالیت شغلی می پردازد.

برای اطمینان از صحت قرارداد کار، کارگر و کافرما نیازمند همراهی وکیل اداره کار و دریافت خدمات وکالتی از وی می باشند، در قانون اداره کار ماده 9 صحت قرارداد کار را در مشمول شرایط زیر بودن می داند؛

الف) مشروع بودن مورد قرارداد

ب) موضوع قرارداد باید معین باشد.

پ) عدم استفاده از مواردی که ممنوعیت قانونی یا شرعی در رابطه با فعالیت یا مال طرفین دارد.

 

 

مشاوره با وکیل چک برگشتی مجرب

 

 

موارد لازم برای ذکر در قرارداد کار

 

ماده 10 قانون کار علاوه بر مشخصات شخصی طرفین قرارداد، ذکر موارد زیر را نیز در قرارداد کار الزامی دانسته است؛

1) تعیین نوع فعالیت یا کاری که کارگر قرار است به آن مشغول شود.

2) دستمزد یا حق السعی

3) ساعاتی که کارگر باید به فعالیت مشغول باشد، تعطیلی ها و تعداد روزهایی که می تواند در مرخصی باشد.

4) محلی که کارگران در آن مشغول به کار خواهند شد.

5) تاریخی ک قرارداد در آن منعقد می شود.

6) اگر قرارداد به صورت موقت منعقده شده باشد، مدت زمانی که قرارداد جاری است باید ذکر شود.

7) دیگر مواردی که عرف و روال جامعه ایجاب می نماید.

نحوه انعقاد قرارداد کار

 

به منظور انعقاد قرارداد کار به صورت قانونی و معتبر بهتر است در جلسه انعقاد وکیل اداره کار حضور داشته باشد. وکیل اداره کار با تخصص و سابقه خود بهترین روش ها را برای کسب نتیجه مطلوب به موکلین ارائه می دهد.