06
نوامبر

چرا دیه زن نصف مرد است؟

همان‌گونه که تمامی احکام اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، قانون دیه زن نصف مرد نیز حکمتی دارد. یکی از دلایل نصف‌بودن دیه زنان نسبت به مردان، ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف مردان و زنان خواهد بود. مهم‌ترین مورد قابل توجه در بحث دیه زنان، قابل پرداخت‌بودن ما به التفاوت دیه زنان در جرائمی نظیر قتل آسیب به اعضا و منافع آن‌ها است.

چرا دیه زنان نصف مردان است؟

 

در قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقرراتی برای تعیین مبلغ دیه زنان و مردان وجود دارد. به‌طور کلی، در این قانون، دیه زن نصف مرد درنظرگرفته شده است. البته، این تفاوت دیه زن و مرد فلسفه و دلایل خاص خود را دارد. دلیل اول تفاوت دیه زن و مرد، به نقش اقتصادی مرد در خانواده برمی‌گردد.

در اسلام، مرد به‌عنوان سرپرست خانواده شناخته می‌شود و مسئولیت تامین نفقه زن و فرزندان بر عهده او است. از این‌رو، احتمال دارد در صورت عدم حضور یا ناتوانی مرد، خانواده با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو شود. دیه در اینجا می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای جبران خسارات اقتصادی وارده به خانواده عمل کند.

در قوانین مرتبط با دیه، مردانی که عاقله در نظرگرفته می‌شوند، مسئولیت پرداخت دیه در برخی جرائم را بر عهده دارند. از این‌رو، وضع‌کنندگان قوانین با درنظرگرفتن شرع و مبانی دین اسلام تصمیم گرفته‌اند که برای عدم تحمیل ضرر و حفظ تعادل بین وظایف مردان و زنان، دیه مردان را بیشتر از زنان در نظر بگیرند.

قانون‌گذاران در تعیین نکات حقوقی دیه زن و مرد به عوامل مختلفی توجه می‌کنند. لذا، این تفاوت دیه به‌منظور برقراری توازن مناسب و عدالت در جامعه اعمال می‌شود.

 

دیه زن نصف مرد

مطالب حقوقی:

 

انواع دیه در قوانین اسلام

 

در اسلام دیه انواع متفاوتی دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به دیه قتل، دیه اعضای بدن، دیه جراحات و دیه منافع اشاره کرد. در صورت گرفته‌شدن جان فرد در جنایات عمدی و غیر عمدی، دیه قتل پرداخت می‌شود. میزان دیه قتل، برابر با دیه انسان کامل است که در ماه‌های عادی، نرخ مشخصی دارد و در ماه‌های حرام به میزان یک سوم دیه کامل افزایش می‌یابد.

دیه اعضای بدن زمانی پرداخت می‌شود که جنایتی بر روی یکی از اعضای بدن رخ داده باشد. دیه منافع اعضا در زمانی محقق می‌شود که فرد، اعضایش را بر اثر جنایت وارده از دست بدهد. وکیل کیفری، دیه جراحات را در مواردی لحاظ می‌کند که جنایت منجر به جراحت، زخم، خراش، کبودی و غیره بر روی سر، صورت، اعضای بدن و غیره شده باشد.

 

مشاوره حقوقی

معنی قاعده دیه زن نصف مرد است چیست؟

 

برای پاسخ به این پرسش که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است چیست؟ باید به بررسی قوانین قبل از سال 92 و پس از آن بپردازیم. بر اساس قوانین 550 و 560 قانون مجازات اسلامی، قانون دیه زن نصف مرد در مورد قتل زن صادق است.

مقدار دیه اعضا و منافع بدنی زنان و مردان، تا کمتر از یک سوم مقدار دیه کامل مردان با یکدیگر مساوی خواهد بود. با افزایش مقدار دیه به بیش از یک سوم دیه کامل مردان، دیه زنان به نصف مقدار دیه مردان کاهش می‌یابد.

در توضیح بیشتر این قاعده می‌توان گفت که بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، در جنایاتی که علیه زنان صورت می‌گیرد، تفاوت دیه تا حداکثر مقدار دیه مردان از صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد.

بدین معنی که در جنایات علیه زنان، تفاوت دیه تا حداکثر مقدار دیه مردان از این صندوق قابل پرداخت خواهد بود. درواقع، یکی از نکات حقوقی مهم در تفاوت دیه زن و مرد، قابلیت پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان در قتل یا جنایت بر منافع و اعضا توسط صندوق خسارت بدنی است.

 

دیه زن نصف مرد

قانون دیه در ماه‌های حرام

 

دیه در ماه‌ های حرام، به‌طور قانونی با ماه‌های عادی تفاوت دارد. براساس قانون مجازات اسلامی، ماه‌های خاصی به‌عنوان ماه‌های حرام درنظرگرفته می‌شوند و مبلغ دیه در این ماه‌ها معادل با دیه کامل (میزان معمولی) به اضافه یک سوم دیه کامل خواهد بود. مثلا نحوه محاسبه دیه در این ماه‌ها بدین صورت است که اگر دیه کامل ۹۰۰ میلیون تومان باشد، دیه در ماه حرام برابر با یک میلیارد و دویست میلیون تومان خواهد بود.

نکته مهم این خواهد بود که این افزایش دیه در ماه‌ های حرام فقط برای جرائم قتل عمد و غیرعمد اعمال می‌شود و مبلغ دیه برای اعضای بدن ثابت است و تغییری نمی‌کند. البته باید جرم موردنظر در این ماه‌ها رخ داده باشد.

جمع‌بندی

دیه یکی از اصول حقوقی در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود که برای جبران خسارت‌های بدنی و جسمی در جرائم غیرعمدی و عمدی، به جای قصاص اعمال خواهد شد. اگرچه برخی آن را به‌عنوان مجازات مالی تلقی می‌کنند، اما در واقع دیه یکی از انواع مجازات‌های قانونی خواهد بود که به‌صورت توافقی و مصالحه‌ای تعیین می‌شود. دیه زن و مرد، بر اساس قوانین اسلام تفاوت دارد. قانون دیه زن نصف مرد به‌منظور ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف زن و مرد در جامعه به‌وجود آمده است.