آدرس و تلفن ندامتگاه (زندان) های تهران

آدرس و تلفن زندان های تهران

زندان / ندامتگاه مرکزی تهران ( فشافویه )

تهران – جاده قديم قم – پليس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كيلومتر ۵ – شهرك صنعتي بيجين – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن ۴ – ۵۶۲۵۸۰۱۰ و ۹ – ۵۶۲۵۸۰۵۰ و ۵۶۲۵۸۰۶۱

 

آدرس و تلفن زندان های تهران

زندان / ندامتگاه اوین

 

تهران – اوين – خيابان شهيد كچويي

تلفن ۲۲۴۳۰۰۱۴

مشاوره با وکیل کیفری مجرب

آدرس و تلفن زندان

 

 

زندان / ندامتگاه شهر ری

 

قرچك

 

تلفن ۳۶۱۲۰۳۰۸ و ۵ – ۳۶۱۲۸۱۱۴ و ۳۶۱۲۱۰۴۰

 

کارشناسان حقوقی

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

زندان / ندامتگاه خورین

ورامين

تلفن ۳۶۷۷۶۰۰۰

زندان / ندامتگاه دماوند

دماوند

تلفن ۷ – ۷۶۳۹۲۱۲۳

مشاوره با وکیل خانواده خوب

زندان / ندامتگاه دماوند سربندان

سربندان

تلفن ۴ – ۷۶۳۹۲۰۷۰

زندان / ندامتگاه رجایی شهر

کرج رجایی شهر بلوار موذن

تلفن ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰

زندان / ندامتگاه فردیس فردیس

کرج حسین آباد راه آهن

تلفن ۰۲۶۳۶۷۷۳۴۵۵

آدرس و تلفن زندان

 

زندان / ندامتگاه کرج

 

جاده قزل حصار روبه روی پادگان چمران

تلفن ۰۲۶۳۳۲۶۵۹۱

زندان / ندامتگاه قزل حصار

کرج ،مهرشهر انتهای کیانشهر جاده قزل حصار

تلفن ۰۲۶۳۳۲۶۵۰۵۳

کانون اصلاح و تربیت

بزرگراه کاشانی شهرزیبا روبه روی میدان الغدیر

تلفن ۴۴۶۰۸۷۲۱

×

سلام

×