20
ژوئن

دادگاه خانواده و اطلاعات مربوط به آن

دادگاه خانواده چیست؟ به موجب قانون حمایت خانواده سال 1391 و از سوی قوه قضاییه با صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی تشکیل شده است. دادگاه های خانواده صرفا در حوزه موضوعات خانوادگی فعالیت می کنند و صلاحیت رسیدگی به پرونده های دیگر را ندارند.

  دادگاه خانواده چیست؟

 

دادگاه خانواده به نوعی شعبه تخصصی دادگاه عمومی تلقی می شود. قوه قضاییه در قانون حمایت خانواده سال 1391 موظف شد تا در تمامی حوزه های قضایی شهرستان، تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. در حوزه های قضایی بخش که دادگاه خانواده ندارند، دعاوی خانوادگی با رعایت قوانین مرتبط در دادگاه عمومی رسیدگی می شود. لیکن در رابطه با دعاوی مرتبط با اصل نکاح و انحلال نکاح دعوا بایستی در نزدیکترین دادگاه خانواده حوزه قضایی رسیدگی شود و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن را ندارد.در جلسات رسیدگی دادگاه خانواده حضور رئیس یا دادرسی علی البدل و قاضی مشاور زن الزامی است. قضات برای فعالیت در دادگاه خانواده بایستی متاهل و دارای 4 سال سابقه فعالیت قضایی باشند.

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی ♦

 

دادگاه خانواده چیست؟ دعاوی خانوادگی

 

چه دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

 

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد در صلاحیت دادگاه خانواده را به شرح زیر می داند:

 1. نامزدی و بررسی خسارات در اثر بر هم زدن نامزدی، خساراتی که پس از نامزدی برای طرفین و خانواده های آنان به وجود آمده در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 2.  عقد دائم و موقت و اذن در نکاح، مثالی از قبیل اعتبار سنجی ادعای عقد موقت یا دائمی و یا اذن به وکیل برای جاری کردن صیغه ازدواج در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
 3. شروط ضمن عقد ازدواج و اعتبار سنجی آن، شروطی که در ضمن سند نکاح نوشته می شوند، برای اجرا و الزام شخص به اجرا بایستی از نطر قانونی معتبر تلقی شوند، این مهم بر عهده دادگاه خانواده است.
 4.  ازدواج مجدد و شرایط آن: اجازه ازدواج مجدد مردانی که متاهل هستند و بررسی شرایط آن با دادگاه خانواده می باشد.
 5. جهیزیه و مالکیت آن در طول ازدواج و پس از طلاق: جهیزیه عموما متعلق به زوجه است و زوجه می تواند در دوران ازدواج یا پس از آن درخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.
 6. مهریه و شرایط پرداخت آن برای زوج: دادگاه خانواده عند الامطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه و شرایط مالی مرد برای پرداخت مهریه را در نظر می گیرد و با توجه به این موضوع رای صادر می نماید.
 7. محاسبه و پرداخت اجرت المثل و نفقه زوجه در دوره ازدواج.
 8. تمکین زن و ناشزه بودن وی( عدم تمکین زن): تمکین یا عدم تمکین زن در دوران ازدواج برای مسائلی در رابطه با ازدواج مورد نظر دادگاه قرار می گیرد.
 9. طلاق، رجوع از ازدواج و فسخ نکاح و انفساخ آن، بخشش مدت در عقد موقت و انقضای مدت.
 10. تعیین حضانت فرزند و بررسی شرایط زوجین برای حضانت و نحوه ملاقات با طفل.
 11. تعیین انتساب( مشروع یا نامشروع بودن) نسب طفل: بررسی مشروع یا نامشروع بودن نسب فرزند در رابطه با مسائلی مانند ارث بردن وی مهم است.
 12.  تشخیص رشید بودن یا حجر شخص و برطرف کردن آن: رشد یا محجوریت اشخاص در اداره اموال با دادگاه خانواده است.
 13.  پرداخت نفقه نزدیکان مانند پدر و مادر: علاوه بر نفقه زوجه نفقه اشخاص دیگری مانند اقربا نیز در مواردی به عده شخص است که تشخیص این مسئله با دادگاه خانواده می باشد.
 14.  قیمومیت، ولایت قهری، بررسی امور مرتبط با ناظر و امین اموال اشخاص محجور و وصیت کردن در رابطه با امور مذکور.
 15.  رسیدگی به امور شخص غایب مفقودالاثر برای مثال اموال غایب مفقودالاثر بعد از چند سال مفقودی وی قابل تقسیم بین وراث می باشد؟ همسر شخص غایب مفقود الاثر در چه زمانی می تواند تقاضای طلاق بدهد؟
 16.  تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست و نظارت بر روند: تعیین سرپرستی برای کودکان از امور مهمی است که در آینده آنان بسیار مهم و تاثیرگذار است. به همین دلیل دادگاه خانواده با دقت تمامی شرایط اشخاص برای سرپرستی را مدنظر قرار می دهد.
 17. اهدای جنین و شرایط قانونی آن.
 18.  بررسی درخواست تغییر جنسیت در اشخاص با توجه به ضوابط قانونی و فقهی.

 

کارشناسان حقوقی

 

مطالب مفید:

رسیدگی به دعاوی خانوادگی

 

رسیدگی در دادگاه خانواده بدون نیاز به ارائه دادخواست و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده و نحوه ابلاغ با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. حضور وکیل متخصص و دریافت مشاوره حقوقی به منظور کسب اطلاعات بیشتر در روند رسیدگی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

 

دادگاه خانواده چیست؟ دعاوی خانوادگی

 

خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی ♦

 

نمونه رای صادره در دادگاه خانواده

 

در یکی از دادگاه های خانواده تهران زوجه پس از طلاق درخواست استرداد جهیزیه نموده و دادگاه نیز مستند به مواد 619 و 620 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه تصرفات زوج بر جهیزیه را غیرقانونی دانسته و وی را ملزم به مسترد کردن جهیزیه به زوجه براساس لیست سیاهه نموده است.
همچنین دادگاه خانواده در ادامه بیان می نماید اجازه استفاده از جهیزیه صرفا در دوران ازدواج و با رضایت زوجه ممکن بوده و در حال حاضر بدون رضایت زوجه، زوج دیگر حقی برای استفاده از جهیزیه ندارد.

آدرس دادگاه های خانواده در تهران:

الف) مجتمع قضایی خانواده 1

واقع در اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب ساختمان آتش نشانی و شهرداری
شماره تماس: 8_ 33009113 و330009129
مناطق تحت پوشش: 10، 12، 14، 15 ، 16 ، 17، 18، 19

ب)مجتمع قضایی خانواده 2

واقع شده در ضلع شمالی شرقی میدان ونک
شماره تماس: 88773624_ 88773621
مناطق تحت : 1، 2، 3، 6

پ) مجتمع قضایی شهید باهنر

به نشانی فلکه چهارم تهران پارس
مناطق تحت پوشش: 4، 8، 13

ت) مجتمع قضایی شهید صدر

واقع در خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد
منطقه تحت پوشش: 7

ث)مجتمع قضایی شهید مطهری

به نشانی یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالی.
منطقه تحت پوشش: 18

ه) مجتمع قضایی شهید مفتح

واقع در شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت
مناطق تحت پوشش: 5، 9 ،21،