23
اکتبر

حق مالکیت به چه معناست؟

از روزی که بشر اسباب و وسایل را به اختیار گرفت و از آنها برای امور روزمره و اهداف شخصی خود بهره‌برداری نمود، مفهوم مالکیت به‌وجود آمد. این مفهوم از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این امکان را فراهم کرد تا افراد احترام به اموال دیگران را یاد بگیرند. از آن زمان، قوانینی شکل گرفت که تعیین می‌کند چگونه افراد می‌توانند به مالکیت اموال دیگران احترام بگذارند. از مقررات مبنایی گرفته تا قوانین مدنی و اساسی، احترام به حق مالکیت به‌عنوان اصلی‌ترین حقوق شهروندان تلقی می‌شود و تخطی از آن پیگرد قانونی دارد.

بررسی مفهوم حق مالکیت

 

مفهوم مالکیت، یک مسئله مهم در حقوق و جوامع مدنی است. در تعریف اصولی، مالکیت به‌عنوان حقی که انسان در قبال چیزی دارا می‌شود و توانایی تصرف، بهره‌برداری و انتقال آن چیز را دارد، توصیف خواهد شد. این حق شامل تصرفی آزاد در مالکیت می‌شود، مگر آنکه قوانین معینی مصرف یا تصرف را محدود کنند.

مفهوم مالکیت نه‌تنها در حقوق تعریف شده است، بلکه در دین نیز جای دارد. به‌عنوان مثال، در فقه شیعه، مالکیت به معنای هرگونه سلطه قانونی تعریف می‌شود. این موضوع البته تعریف گسترده‌تری از مالکیت ارائه می‌دهد که شامل مفاهیمی مانند مالکیت خانه، مالکیت حق تحجیر و مالکیت منافع می‌شود.

اگر در این زمینه دچار مشکلات حقوقی شده‌اید،  وکیل ملکی گروه وکلای دادرسانی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

 

حق مالکیت

 

مطالب مفید:

شناخت انواع مالکیت

 

مفهوم حق مالکیت در حقوق ایران از چند نظر مختلف قابل تقسیم است:

مالکیت عین و منافع

 

این نوع مالکیت به دو جنبه اصلی تقسیم می‌شود:

 • مالک عین، حق مالکیت فیزیکی و عینی بر یک چیز را دارد.
 • مالک منافع، حق بهره‌برداری و استفاده از منافع مالکیت را خواهد داشت.

مثلا یک فرد می‌تواند مالک یک خانه باشد (مالکیت بر عین) و به شخص دیگری اجازه استفاده از آن خانه را بدهد (مالکیت منافع)، مگر آنکه قوانین خاصی این حق را محدود کنند.

مالکیت عرصه و اعیان

 

این نوع تقسیم حق مالکیت به املاک مرتبط خواهد بود:

 • عرصه به معنای زمین یا اراضی ملک است.
 • اعیان، سازه‌ها یا ساختمان‌ها را شامل می‌شود.

اغلب، فردی که عرصه را در اختیار ‌دارد، همچنان صاحب اعیان نیز هست اما در مواردی مثل املاک موقوفه، مالکیت عرصه و اعیان احتمال دارد جداگانه باشد.

 

مشاوره حقوقی

مالکیت مفروز و مشاع

 

تقسیم حق مالکیت به مفروز و مشاع، در موارد ملک‌های شراکتی اعمال می‌شود:

 • ملک مشاع، ملکی است که به‌صورت شراکتی توسط چندین فرد، مالکیت مشترک دارد. در این حالت، تمام شرکا حقوق مساوی در ملک خواهند داشت.
 • ملک مفروز، نتیجه تقسیم ملک مشاع به اشخاص مختلف است. به این ترتیب، هر فرد مالکیت مستقل بر یک قسمت از ملک مفروز را دارد.

مالکیت اختصاصی و اشتراکی

 

در مورد ملک‌های مشترک مثل آپارتمان‌ها، تقسیم مالکیت به اختصاصی و اشتراکی دسته‌بندی می‌شود:

 • مالکیت اختصاصی به تملک یک قسمت از ملک اشاره دارد که تنها به یک فرد تعلق می‌گیرد.
 • مالکیت اشتراکی مناطق مشترکی از ملک را در نظر دارد که توسط همه ساکنین به اشتراک گذاشته می‌شود، مثل پله‌ها و حیاط.

تقسیمات حق مالکیت در حقوق ایران مفاهیم مهمی هستند که حقوقی را به شکل دقیق‌تر و قابل فهم‌تری برای افراد ارائه می‌کنند. این تعاریف و تقسیمات به حقوقی که به مالکیت و ملک‌های مختلف اعمال می‌شود، توجیه و به پایه فرهنگی و حقوقی ارزش می‌دهند.

محدودیت های حق مالکیت چیست؟

 

حق مالکیت که به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان در ایران شناخته می‌شود، مانند دیگر حقوق، تحت تاثیر محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرد. این محدودیت‌ها برای حفظ منافع عمومی، مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی اعمال می‌شوند. این موارد عبارتند از:

 • ملی کردن
 • تملک قهری
 • اصل لاضرر
 • مجاورت املاک
 • قرارداد

در نهایت، حق مالکیت، هر چند اهمیت زیادی دارد، اما با توجه‌به منافع عمومی و محدودیت‌های متعددی که می‌تواند اعمال شود، معمولا به محدودیت‌هایی احتیاج دارد تا حفظ نظم و انصاف اجتماعی تضمین شود. با توجه‌به این موارد و روش‌های تشخیص اصالت سند مالکیت این امکان را دارید تا قدم‌های صحیح‌تری را در این زمینه بردارید و در زمینه حقوق مالکیت خود به‌درستی رفتار کنید.

 

حق مالکیت

روش های اثبات مالکیت

 

در مورد اثبات مالکیت، باید توجه داشت که این موضوع یکی از مسائل حیاتی در حقوق مدنی و دادگستری است. اثبات مالکیت به معنای تایید و اثبات حقوق مالکیت یک شخص به اموال، اعم از ملکیت عینی و منافع، حقوق انتفاعی و حقوق مالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ثابت‌کردن حق مالکیت، تفاوتی بین اموال ثبت‌شده و اموال ثبت‌نشده وجود دارد. در اموال ثبت‌شده، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک به اسمی که در دفتر املاک ثبت شده باشد، تشخیص داده می‌شود و اثبات مالکیت به وسیله سند رسمی صورت می‌پذیرد. اما در اموال ثبت‌نشده، مسائل اثبات مالکیت پیچیده‌تر می‌شود و در مورد این دسته از اموال، باید دعوای به اثبات‌رساندن مالکیت ارائه شود.

جمع‌بندی

 

حق مالکیت یکی از حقوق اساسی و حیاتی در حقوق مدنی و اجتماعی است. این حق به افراد اجازه می‌دهد که مالکیت عینی یا منافعی را در اختیار داشته باشند و از آن بهره ببرند. با این حال، این حق مانند سایر حقوق نیز تحت محدودیت‌های قانونی و اجتماعی قرار دارد. این محدودیت‌ها عمدتا به‌منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از زیان و نقض حقوق دیگران تعیین می‌شوند.