25
اکتبر

حبس تعزیری چیست؟

ماهیت حبس تعزیری مشخص‌نبودن میزان آن در شرع است و در واقع خود قانونگذار مدت آن را تعیین می‌کند. این حبس در 8 درجه تعریف می‌شود؛ یک شدیدترین و هشت، سبک‌ترین مجازات به‌ حساب می‌آید. در برخی شرایط امکان کاهش میزان حبس و یا تبدیل آن را به جزای نقدی و یا دیگر مجازات‌ها وجود دارد.

تعزیر چیست؟

 

طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعزیر شامل حد، قصاص یا دیه نمی‌شود و در صورتی‌که فردی مرتکب قانون‌شکنی شرعی و یا نقض قوانین دولتی شود، مستحق این مجازات خواهد بود. نوع، میزان، شرایط اجرای حکم، جایگزینی آن با مجازات‌های دیگر، تخفیف مجازات و موارد مربوطه دیگر طبق قانون مشخص می‌شود.

حبس تعزیری چیست؟

 

این حبس مانند حبس‌های دیگر حکم زندانی است که لازم‌الاجرا خواهد بود. اما تحت شرایطی دادگاه می‌تواند اجرای آن را به تعویق بیندازد و حکم دیگری را جایگزین آن کند. قانون کاهش مدت این حبس در سال 99 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هدف از آن کاهش تعداد محکومین این حبس بود.

مجازات نوع تعزیری باید از مجازات حدی کمتر باشند. حدود مجازات حدی را شارع تعیین کرده است، اما محدوده‌ای برای مجازات تعزیری در قوانین ارائه نشده است که با توجه‌به شرایط جرم، این قاضی خواهد بود که در مورد میزان دقیق آن تصمیم می‌گیرد. عواملی مانند شخصیت، نیت مجرم و سو پیشینه او برای تعیین میزان حبس تعزیری در نظر گرفته می‌شوند.

 

 

حبس تعزیری

حکم تعزیری چیست؟

 

این قانون‌گذار خواهد بود که جرم تعزیری را بررسی و جرم‌انگاری می‌کند. البته در مورد آن حکم مشخصی در شرع و قوانین اسلامی ارائه نشده است. حدود این احکام را قانون مجازات اسلامی و میزان دقیق آن را قاضی دادگاه مشخص خواهد کرد. احکام تعزیری در واقع رای دادگاه هستند که براساس ماهیت جرم و شرایط ارتکاب آن صادر می‌شوند.

حبس تعزیری درجه یک

 

 

مدت احکام تعزیری درجه یک، بیشتر از 25 سال زندان در نظر گرفته خواهد شد. این حکم برای جرائمی مانند جعل اسکناس صادر می‌شود.

 

مشاوره حقوقی

احکام تعزیری درجه دو

 

 

میزان حکم تعزیری درجه 2 بین 15 تا 25 سال است. ماده 9 قانون کاهش مجازات احکام تعزیری می‌گوید محکومین به حبس درجه 2، 3 و 4، بعد از گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس خود در زندان، می‌توانند از دادگاه بخواهند تحت سیستم نظارت الکترونیک و با همراه‌داشتن یک جی پی اس و در منطقه مشخصی آزاد شوند.

احکام تعزیری درجه سه

 

 

جرائم تعزیری درجه 3 بيشتر از 10 تا 15 سال محسوب می‌شود. جرائمی مانند جعل مهر یا امضای رهبر یا رهبران 3 قوه، دزدی‌های کلان و آدم دزدی مستحق این نوع حبس هستند.

 

احکام تعزیری درجه چهار

 

 

مجازات حبس تعزیری درجه 4، بيش از 5 تا 10 سال است. جرائمی مانند سوءقصد به جان رهبر انقلاب یا دیگر مسئولین دولتی و برهم‌زدن نظم عمومی جامعه مشمول این نوع حبس می‌شود. براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات‌های تعزیری، کم‌ترین و بیشترین مدت زمان احکام تعزیری درجه 4 تا 8 تا یک دوم آن کاهش پیدا کرده است.

ماده 57 قانون مجازات اسلامی می‌گوید دادگاه صادرکننده حکم درجه 5 تا 7، در صورت رضایت شاکی پرونده و متعهدشدن به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و یا شغلی می‌تواند از سیستم نیمه آزادی برخوردار شود. اگر در شرایط مشابه قرار دارید، می‌توانید از خدمات حقوقی بهترین وکیل کیفری کمک بگیرید.

 

 

حبس تعزیری چیست؟

احکام تعزیری درجه پنج

 

مدت حبس درجه 5 بيشتر از 2 تا 5 سال خواهد بود. جرائمی شامل کیف‌زنی و به آتش‌کشیدن اموال افراد به این نوع حکم مربوط می‌شود. در مورد حکم سرقت تعزیری ماده 57 قانون مجازات اسلامی صدق می‌کند.

حبس تعزیری درجه شش

 

حکم زندان تعزیری درجه 6 بيشتر از 6 ماه تا 2 سال است. جعل اسناد غیررسمی مثالی برای این نوع جرم خواهد بود. جرائم تعزیری غیرعمدی درجه 8 تا درجه 6، با مجازات‌های به‌جز حبس قابل جایگزین هستند.

احکام تعزیری درجه هفت

 

مدت این حبس از نود و يک روز تا 6 ماه می‌شود. محکومان این نوع حبس در صورت‌نداشتن سابقه کیفری می‌توانند از مجازات جایگزین شامل ارائه خدمات، پرداخت نقدی و یا محروم‌شدن از برخی حقوق جمعی استفاده کنند.

احکام تعزیری درجه هشت

 

مجازات این نوع حبس حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. براساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی، محکومان حبس درجه 8 طبق قانون کاهش حبس تعزیری از مجازات‌های جایگزین که در قانون آمده است استفاده می‌کنند.

جمع‌بندی

 

حدود انواع حبس تعزیری در قانون و شرع اسلام ارائه شده است اما مدت دقیق آن را قاضی دادگاه و براساس شرایط ارتکاب جرم تعیین می‌کند. این حکم قانونی و از روز اعلام آن باید اجرایی شود. شدیدترین مجازات تعزیری درجه یک و سبک‌ترین آن درجه 8 خواهد بود. درجه احکام با مدت زمانی که مجرم باید در زندان بگذراند، تناسب دارد. طبق برخی شرایط این احکام صادره می‌توانند مشمول تخفیف شوند و یا مجازات‌های دیگری جایگزین آن‌ها قرار بگیرند.